Safecast SOLARCAST

Safecast SOLARCAST

Safecast SOLARCAST 768 768 Irnas

Storitve:

Elektronski inženiring
Strojni inženiring
Hitro prototipiranje
Maloserijska proizvodnja

Stranka: Safecast /// Github


Naprava za spremljanje kakovosti zraka, namenjena za merjenje okolijskih parametrov izven omrežja.  Napravo sestavlja pet ključnih sklopov, načrtovanih z možnostjo ponovne uporabe v drugih sistemih: senzor kakovosti zraka, Geiger senzor, napajalni modul, komunikacijski modul ter modul z omrežnim prehodom.