Hibridne varistorske elektronske komponente

Hibridne varistorske elektronske komponente

Hibridne varistorske elektronske komponente 555 285 Irnas

Storitve:

Elektronski inženiring
Programski inženiring
Strojni inženiring
Testiranje


Napredni materiali, tehnologije in prototipi za razvoj stroškovno učinkovitih hibridnih varistorskih elektronskih komponent z izboljšano termično stabilnostjo

Prednostno področje ter podpodročje: Mobilnost – Sistemi in komponente za varnost in udobnost : Aktivno-pasivne strukturne komponente

Vrednost sofinanciranja projekta: 1.682.494,00 €

Partnerji:

  1. BOURNS družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk
  2. ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o.
  3. IRNAS – inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov, d.o.o.
  4. FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

Projekt NexGenHVEC krepi sodelovanje med raziskovalnimi in industrijskimi organizacijami za doseganje cenovno konkurenčnih, okoljsko sprejemljivih in visokokakovostnih rešitev na podpodročju S4 mobilnost / sistemi in komponente za varnost in udobje.

Osrednji izziv v projektu je, kako izboljšati termično stabilnost, cenovno učinkovitost in okoljsko prijaznost hibridnih elektronskih sistemov in komponent (primarno sestavljenih iz varistorskih in kondenzatorskih komponent), ki zagotavljajo varnost električnega sistema v avtomobilizmu.

V projektu se bomo osredotočili na raziskave in razvoj naprednih materialov za elektronske komponente. Preseganje trenutnega stanja tehnike bomo dosegali z vključevanjem področja nanotehnologij in nanostrukturnih materialov ter tehnologij napredne proizvodnje. Cilj projekta je razvoj prototipa hibridnega elektronskega sistema nove generacije, ki bo omogočal delovanje pri visokotemperaturnih obremenitvah od 160 °C do 185 °C. Cilj projekta je tudi raziskati in razviti metode za sistemsko povečanje stroškovne učinkovitost proizvodnega in razvojnega procesa. Slednje nameravamo doseči s prototipnim predikcijskim modelom za računalniško napovedovanje karakteristik varistorske keramike, kar bo eden izmed večjih dosežkov projekta, saj bo omogočal do petkrat hitrejši razvojni proces varistorjev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.682.494,00 €. www.eu-skladi.si