Strateška namestitev senzorskih IoT naprav lahko poveča vrednost v katerem koli omrežju z zmanjšanjem časa izpadov, optimiziranja časa in stroškov servisa ter ponudi vpogled v dragocene operativne podatke. Trpežna zasnova, nizki stroški in nizka poraba energije pri delovanju na baterije omogočajo, da IoT rešitve prispevajo k naložbi.

Prilagodljive IoT naprave, med njimi niz senzorične elektronike, opcijske kamere in detektorji gibanja/svetlobe, je mogoče namestiti tudi v najbolj odročnih in sovražnih okoljih. S primerno tehnologijo povezljivosti in neodvisnim sistemom napajanja naprave z nizko porabo energije, lahko vaše naprave delujejo kjerkoli, ne glede na aplikacijo.

Najnovejše IoT tehnologije spodbujajo naravovarstvenike k iskanju boljši metod za opazovanje, monitoring in meritve v naravi. Velika količina podatkov o naravi in obnašanju živali v realnem času pomaga hitremu odzivu na spremembe, ob spremljanju učinka podnebnih sprememb na naš ekosistem in omogoča implementacijo posodobljenih strategij za naravovarstvene projekte.

Zanesljivo povezljivost lahko dodamo sistemom, kjer spremembe strojne opreme niso možne, vendar lahko takšna posodobitev znatno poveča vrednost. Prenos velike količine podatkov je možen tako na posameznih proizvodnih postajah kot med njimi, z namestitvijo brez posegov v infrastrukturo in z njimi povezanimi stroški.

Pišite nam