Testnik – Globalna verifikacija IoT povezljivosti

Storitve:

Razvoj
Elektronski inženiring
Strojni inženiring
Hitro prototipiranje
Testiranje

Povezave: Testnik /// Github 

Po številnih težavah v procesu razvoja mobilnih IoT naprav smo spoznali, da potrebujemo rešitev, s katero bi lahko potrdili funkcije in zmogljivost omrežja brez zanašanja na ponudnika omrežja. Zlasti v primeru večregijskih naprav, kjer so naprave nameščene v različnih državah in v omrežjih različnih mobilnih operaterjev.

Projekta Testnik smo se lotili s ciljem ustvariti globalno rešitev za testiranje omrežij LTE z nizko porabo energije. Rešitev bo podjetjem in posameznikom, ki razvijajo naprave za specifične ali globalne trge, omogočila enostavnejšo gradnjo in odpravljanje težav pri povezovanju z operaterji mobilnih omrežij, ponudniki SIM kartic in drugimi poslovnimi subjekti v verigi.

Funkcije, ki bodo na voljo:

  • Oddaljeni dostop do omrežnih modemov na želenih lokacijah
  • Virtualne SIM kartice na želenih lokacijah
  • Razvoj testiranja
  • Avtomatizacija testiranja
  • Neposredni dostop do ukazov AT modema
  • Merjenje moči modema
  • Modemsko RF skeniranje in simulacija okolja


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Evropske unije na pandemijo COVID-19.

Share this post